مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر - مهارت چهارم: استفاده از برنامه صفحه گسترده (Microsoft Excel 2013)

 
 
 مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر - مهارت چهارم: استفاده از برنامه صفحه گسترده (Microsoft Excel 2013) 


 ۱۷۶ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ISBN: 978-600-198-109-8
 تاریخ نشر:۹۷/۰۲/۲۲  قیمت :۲۵۰۰۰۰ ریال 
كد دیویی:۰۰۵.۵۴
  زبان كتاب:فارسی  محل نشر:تهران - تهران منبع: http://icdln.blogfa.com/